HIL Terapija

Biostimulativni efekti lasera u lečenju tkiva poznati su još od 1960. Biostimulacija znači sposobnost da se “bio-stimuliše” rast tkiva na ćelijskom nivou. Zahvaljujući napretku, novim tehnologijama i novim principima, danas je u upotrebi laser nove generacije.  Ova generacija Chattanooga High Power lasera visokog intenziteta dozvoljava prodiranje lasera u duboka tkiva. Ima 50 puta snažnije dejstvo na bol čime laser terapija postaje izuzetno delotvorna. Terapija laserom se preporučuje kod niza stanja koja se sreću u fizikalnoj terapiji.Talasne dužine 810/980nm i 1064nm su specifične za svoja biološka dejstva na tkivo, omogućavajući maksimalan terapeutski efekat bez zračenja neželjenih oblasti. Maksimalna snaga 7-12W omogućava izuzetnu prodornost i dubinu delovanja laserske svetlosti.Optimalni odnos apsorpcije i dubine prodiranja garantuje efikasnu stimulaciju receptora tkiva i bola i do 12cm dubine.

Kada se HIL terapija najčešće koristi?

 • upala i povreda tetiva,
 • distorzija zglobova,
 • upala pokosnica,
 • artritisa zglobova,
 • artroze zglobova,
 • burzitisa,
 • karpalnog tunela,
 • cervikalnog sindroma i spondiloze,
 • dorzalgia i lumbaga,
 • epikondilitisa,
 • istegnuća i pucanja mišića sindrom osgood shlater,
 • bola u ramenu,
 • skakačkog kolena,
 • plantarnog fascitisa,
 • petnog trna,
 • tarzalnog tunela,
 • mialgia i povreda mišića.

Terapijski postupak je bez bola i izuzetno brz. Aplikacija traje od 10 do 15 min.